مشخصات فایل(بررسی اجزا و مراحل بتن ریزی در ساختمان های بتنی)

با ما همراه باشید با موضوع .بررسی اجزا و مراحل بتن ریزی در ساختمان های بتنی./بررسی اجزا و مراحل بتن ریزی در ساختمان های بتنی/بررسی اجزا و مراحل بتن ریزی در ساختمان های بتنی|30014442|swd1796025|

قسمت دوم: ستونقالب بندي بتن ريزي قالب برداري ستونها:اگر ارتفاع ستون زياد باشد بهتر است بوسيله قيف و لوله سطح شيبدار ايجاد نموده و بتون را به ته قالب هدايت كرد. و بتدريج كه قالب را پر مي كنند مي توان با نواختن ضربه هاي ملايم و يكنواخت به بدنه قالب بتون را جابجا كرد تا بتون ريخته شده كرمو نباشد در مورد ستونها معمولا به محض آنكه بتن حالت رواني خود را از دست بدهد و بتواند شكل هندسي خود را حفظ كند قالب آنرا باز مي كنند و اين در حدود 48 ساعت بعد از بتون ريزي مي باشد زيرا در غير اينصورت آب دادن به بتون براحتي ميسر نيست و ممكن است بتون خشك شده و بسوزد.(شكل 1)

شكل 1قسمت سوم: تيرتيرها قسمتي از ساختمان بتوني مي باشد كه بار سقف را به ستون منتقل نموده و ستون به پي و بالاخره پي به زمين منتقل مي نمايد در ساختمانهائي كه سقف آن تيرچه بلوك بوده و يا دال بتوني ريخته شده در محل مي باشد معمولا سقف و تير را يك پارچه بتون ريزي مي نمايد ولي در ساختمانهائي كه از سقف پيش ساخته استفاده مي نمايند. ابتدا تيرهاي اصلي را آرماتوربندي نموده و بتن ريزي مي نمايند آنگاه سقف را روي آن قرار مي دهند.شكل T تيرهاي بتني اغلب با مقطع مربع و يا مستطيل مي باشد در ساختمانهاي بتني از تير نيز استفاده مي نمايند مقطع تيرها در ساختمانهاي بتني معمولي در تمام طول تير تغيير نمي كند ولي گاهي براي صرفه جوئي مقطع تير را در طول تير تغيير مي دهند و يا بصورت ماهيچه در نزديكي تكيه گاه سطح مقطع را اضافه مي نمايند ولي در هر حال تغيير سطح مقطع بايد بصورت تدريجي بوده و نسبت افزايش ارتفاع و يا عرض در طول تير از 1 به 3 تجاوز ننمايد.تمام آرماتورهاي طولي بايد در محل تلاقي به آرماتورهاي عرضي بسته شوند اگر عرض تير از 35 سانتيمتر تجاوز كند حداقل قطر آرماتور عرضي 6 ميليمتر مي باشد و اگر ارتفاع از 60 سانتيمتر تجاوز كند حداقل قطر آرماتور عرضي 10 ميليمتر مي باشد. اگر براي پوشش تير يا سقفي در ساختماني از سقف كاذب استفاده مي شود بايد در موقع آرماتور بندي و قبل از بتن ريزي ميله گردهائي در آرماتور بندي پيش بيني نموده تا بعدا سقف كاذب را به آنها متصل نمائيم.(شكل 2)شكل 2قالب بندي و بتن ريزي تيرهاي اصلي:قبل از بستن قالب زير تيرهاي اصلي بايد ارتفاعات كليه ستونها اندازه گرفته شده(دوربين يا شيلنگ تراز) و در يك سطح واقع شود بعد بتن ريزي اصلي شروع شود زيرا در غير اينصورت اين چند سانتيمتر بلندي در داخل تير واقع شده و از يك پارچه بودن بتن جلوگيري كرده موجب ضعف تير خواهد شد.

كارگاه تهيه شن و ماسه:مصالح سنگي كه در بتن مصرف مي شود شن و ماسه مي باشد كه در حدود 80 درصد حجم بتن را تشكيل مي دهد. سنگدانه هاي مصرفي در بتن، بايد داراي چنان كيفيتي باشند كه بتوان با آنها بتني مقاوم و پايا ساخت. بزرگترين اندازه اسمي سنگدانه هاي درشت نبايد از هيچ يك از مقادير زير بيشتر باشد:الف) يك پنجم كوچكترين بعد داخلي قالب بتن.ب) يك سوم ضخامت دال.مطالب دیگر:
📃پاورپوينت درس بازاریابی و مدیریت بازار📃پاورپوينت کلیات سازمان و مدیریت📃پاورپوینت آموزشی محورهای مختصات ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی روش های تعیین مرکز دایره پایه ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی آمار ریاضی ششم ابتدایی به همراه پاسخ فعالیت های صفحه 104 تا 108📃پاورپوینت آموزشی درس 3 فصل اول جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی کسرهای مساوی ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی جمع و تفریق اعشاری ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی ضرب کسر و عدد مخلوط از راه مساحت ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوينت درس اصول و مبانی مدیریت📃پاورپوینت فعالیت چند ضلعی ص 54 ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی زاویه محاطی ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی کار در کلاس ص57 ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی ارتفاع و مساحت مثلث ریاضی ششم ابتدایی📃پاورپوینت آموزشی علوم ششم ابتدایی مبحث میکروسکوپ و اجزای آن📃پاورپوینت آموزشی درس 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی📃پاورپوینت خفاش دیوانه مربوط به درس شکلی دیگر تفکر و پژوهش ششم ابتدایی📃پاورپوينت ایمنی محیط کار📃پاورپوينت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها📃پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث جمع و تفریق کسرها📃پاورپوینت آموزشی دستگاه تنفسی علوم چهارم ابتدایی 2📃پاورپوینت آموزشی درس دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی مبحث درس آداب دوستی📃پاورپوینت درس مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش ششم ابتدایی📃پاورپوینت درس هجده مطالعات اجتماعی هفتم ابتدایی مبحث ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا📃پاورپوینت آموزش تدریس درس 23 مطالعات اجتماعی هشتم