مشخصات فایل(اکولوژی و تقسیمات آن و بررسی انواع و ساختمان اکوسیستم)

با ما همراه باشید با موضوع .اکولوژی و تقسیمات آن و بررسی انواع و ساختمان اکوسیستم./اکولوژی و تقسیمات آن و بررسی انواع و ساختمان اکوسیستم/اکولوژی و تقسیمات آن و بررسی انواع و ساختمان اکوسیستم|30019813|swd1796025|

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 38

فهرست مطالب

تقسیمات اکولوژیمفاهیم متداول در مکتب اکولوژینظریه دوایر متحدالمرکزنقد مکتب اکولوژی انسانی کلاسیکرویکرد جدید در مکتب اکولوژی انسانینقد رویکرد نوین مکتب اکولوژی انسانیدید کلیتقسیمات اکولوژیاتواکولوژی (Autoecology)سین اکولوژی (Synecology)تفاوت اکولوژی و فیزیولوژی گیاهیمباحث مورد بحث در اکولوژی عمومیاصول کلی در مورد مطالعه محیطجمعیتآلودگیهای محیط زیستزیستگاههاارتباط اکولوژی با سایر علوماکوسیستمساختار زیستی اکوسیستمتولید کنندگان‌. مصرف کنندگانتجزیه کنندگانساختار فیزیکی اکوسیستمجوآبخاکساختمان اکوسیستم‌ها از دیدگاه شکل ظاهریاکوسیستم طبیعیاکوسیستمهای مصنوعیقابلیت تولید اکوسیستمقابلیت تولید اولیهقابلیت تولید خالصمفاهیممجموعه عوامل غیر زنده.انواع اکوسیستم از نظر ناقص یا کامل بودن چرخه موادمکانیسم روند تولید در اکوسیستممکانیسم روند مصرف در اکوسیستماکوسیستم آبعوامل غیرزندهاکوسیستمهای خشکیمرتعبیابانچشم انداز بحثعوامل موثر در رشد اکوسیستمآب و هواعوامل ادافیکناهمواریتوالیتنوعنیش اکولوژیکیقانون مینیمم یا حداقل

اکولوژی عمومی

واژه Ecology از لغت یونانی oikos به‌معنای مسکن و پسوند Logos به‌معنای شناخت، اولین‌بار توسط ارنست هکل (Ernst Haeckel: 1834 1919) زیست¬شناس آلمانی در سال 1869 بیان شد.اکولوژی به‌معنای "محیط‌شناسی" عبارت است از مطالعه زیست یا بوم که چگونگی اشغال زمین توسط موجودات زنده و همچنین، نحوه تنسیق آنان در اماکن و چگونگی کنش و واکنش بین این موجودات با یکدیگر را شامل می¬شود. پس محیط‌شناسی، دانش شرایط هستی و تعامل یا کنش و واکنش بین موجودات زنده و محیط و یا دانش مرتبط با روابط موجود زنده و محیط می¬باشد. به‌عبارت کلی‌تر، بوم‌شناسی به مطالعه رابطه میان صور زندگی با محیط طبیعی اطلاق می‌شود.

مطالب دیگر:
4-مقاله بهینه سازی تقویتی ها در صفحات مستطیلی شكل اثر بارگذاری برشی3-تحلیل شكنندگی سازه های بتن مسلح با استفاده از شاخص خسارت سه بعدی4-روشهای اخیر طرح اختلاط بتن غلتكی روسازی3-اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری4-مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی1-اجزای ساختمان اسکلت فلزی2-بتن غلطکی3-فناوری نانو تکنولوژی در بتن4-روش های ترمیم بتنتحليلي از جنبه هاي فلسفي قوانين ترموديناميكحرفه ای ترین ترفند های جستجو در گوگلفلسفه و متافيزيك3-تحلیل دینامیكی سازه ها در حوزه فركانس به روش بردارهای ریتز نوین4-چگونگی تعیین دقیق پارامترهای آلفا و بتا در تحلیل های غیر ارتجاعی مقاطع بتن مسلح منشوری ترك خورده تحت خمش و مقایسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و كازمون ایین نامه اصلی راهنمایی رانندگی3-طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری4-پیش بینی محدوده تاثیر هیدروژئولوژیكی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبزكوه3-تحلیل عددی ستون های سنگی و رفتار نگاري آنها تحت اثر بارهای دینامیکی4-بررسی راهکارهای بهسازی مخازن ذخیره آب تحت بارهای دینامیکی ناشی از زلزله3-اثر رفتار غیر خطی مصالح روی پاسخ دینامیکی برجهای آبگیر متقارن محوری تحت اثر نیروی زلزله4-بررسی محل تشکیل گره های پلاستیک اولیه در برجهای خنک کن بتنی تحت اثر زلزلهمقاله بررسی اجرایی عملکرد مواد FRP در مقاوم سازی ساختمان های بتنی3-ایمنی و مقاومت سدهای بتنی در برابر ترك خوردگیبررسی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی3-تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دكل های انتقال نیروی ایران