مشخصات فایل(تحقیق درباره ساختمان بدن انسان)

با ما همراه باشید با موضوع .تحقیق درباره ساختمان بدن انسان./تحقیق در مورد ساختار بدن انسان,تحقیق در مورد ساختمان بدن,تحقیق در مورد ساختمان بدن انسان,تحقیق در مورد ساختمان بدن موجودات زنده,تحقیق در مورد ساختمان بدن مورچه,تحقیق درباره ساختار بدن انسان,تحقیق درباره ساختمان بدن,تحقیق درباره ساختمان بدن انسان,تحقیق درباره ساختمان بدن,تحقیق درباره ی ساختمان بدن انسان,تحقیق درباره ی ساختمان بدن موجودات /تحقیق درباره ساختمان بدن انسان|40227883|swd1796025|
ساختمان بدن

مقدمه
در بیان آناتومی گفته می‌شود که مطالعه ساختار بدن انسان است. البته بیشتر آناتومیستها این را قبول ندارند چرا که آنان بیان می‌کنند این تعریف بدون در نظر گرفتن اعمال مربوط به قسمتهای مختلف بدن است. بنابراین معنی دقیق آناتومی عبارتست از مطالعه ساختمان بدن و ربط آن به اعمال قسمتهای مختلف آن ساختمان. در بررسی آناتومی ، چنانچه بررسی با چشم غیر مسلح صورت گیرد آن را کالبد شناسی درشت بین (macroanatomy) گویند.

با کمک میکروسکوپ انجام گیرد، آن را کالبد شناسی ریزبین (microanatomy) یا بافت شناسی (histology) گویند. بالاخره شناسایی بدن انسان در دوره جنینی ، جنین شناسی یا رویان شناسی embryology نامیده می‌ شود. ولی واژه آناتومی یا کالبد شناسی ، در زبان فارسی ، بیشتر بیان کننده همان ماکروآناتومی است. بررسی عملی بدن انسان که روی جسد انجام می‌گیرد، کالبد شکافی یا تشریح خوانده می‌شود.
تاریخچه
اولین مطالعات مربوط به آناتومی ، توسط وسالیوس که یک آناتومیست فلمنگی قرن شانزدهم می‌باشد صورت گرفت. او توانست طرحهایی از قسمتهای مختلف بدن ، با چشم غیر مسلح رسم کند.

انواع آناتومی
امروزه آناتومی با یک صفت استفاده می‌شود که شاخه خاصی از آناتومی را بیان می‌کند.

آناتومی عملی: بطور معمول از شناخت و درمان کلینیکی استفاده می‌شود مثل استفاده از علم آناتومی در اجرای یک آزمایش فیزیکی بر روی بدن.
آناتومی کلینیکی: مطالعه آناتومی وابسته به عمل دارو.
آناتومی مقایسه‌ای: مطالعه آناتومی ارگانیسمهای مختلف با کشیدن شباهتها و تفاوتها در رابطه با ساختار و عملکرد.
آناتومی عرضی: آناتومی‌ای که بدن را در خلاف جهت طرح بدن بررسی می‌کند.
آناتومی تکامل: مطالعه فرایندهای زیستی از لقاح تا تشکیل یک انسان بالغ. جنین شناسی نوعی از این است که بطور گسترده در رابطه با فرایندهای تکاملی که قبل از تولد اتفاق می‌افتد درگیر است.
آناتومی ماکروسکوپیک: مطالعه آناتومی با چشم غیر مسلح بر روی برشهایی از قسمتهای مختلف بدن.
آناتومی میکروسکوپیک: مطالعه آناتومی با استفاده از میکروسکوپ نوری ، همچنین از میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده نیز استفاده شده و قسمتهای کوچکتر از حد سلول را مطالعه می‌کنند.
آناتومی اعصاب: مطالعه سیستم عصبی مرکزی و محیطی.
آناتومی رادیوگرافیک: مطالعه آناتومی براساس تکنیکهای تصویرسازی مثلا تصویر برداری ، سی تی اسکن و اولتراسونوگرافی.


مطالب دیگر:
🔗اخلاط🔗اخلاق اسلامی و آیین زندگی🔗اخلاق حرفه اي در سازمان🔗اخلاق در رسانه های ورزشی🔗اداره کل مالکیت صنعتی🔗اداره و کنترول امراض و آفات🔗ادغام برنامه حوادث در نظام شبکه براساس طرح نطام سلامت🔗ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتی🔗اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم🔗ارائه پایان­نامه کارشناسی انتقال و توزیع برق🔗ارائه روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار 1🔗ارائه روشي ترکيبي براي بهبود خلاصه‌سازي متن🔗ارائه مؤثر با پاورپوینت🔗ارائهء يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي جمعيت در بهينه سازي ترکيبي🔗ارتباط بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها چالش های کلیدی🔗ارتقا سلامت از مفاهيم تا عمل🔗ارتقای کیفیت ویزیت پزشکادر مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی🔗ارزشهاي سازماني🔗ارزشيابي صلاحيت باليني🔗ارزیابی اثرات اضافه شدن واحدهای جدید بادی مصوب خواف در شبکه خراسان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری شبکه🔗ارزیابی ارگونومیکی محیط کار به روش REBA🔗ارزیابی تغذیه ای🔗ارزیابی دام وطیور و فراورده های آنها🔗ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان🔗ارزیابی عملکرد کارکنان