مشخصات فایل(مراحل ساخت يك ساختمان بتني)

با ما همراه باشید با موضوع .مراحل ساخت يك ساختمان بتني./مراحل ساخت يك ساختمان بتني,ساختمان بتني/مراحل ساخت يك ساختمان بتني|50292857|swd1796025|

پي كني


ستون


تيرهاي اصلي


سقف


ديوارچيني دوجداره


قسمت اول: پي كه ممكن استپي هاي نقطه اي براي سختمانهايي كه بارآن به طورمتمركز به زمين منتقل مي شود ساخته گردددراين صورت لايه هاي پي هاي تكي يانقطه اي به شرح زيراست :


الف ) زمين مناسب ب ) بتن مگر ج ) ميلگردهاي كف پي د ) بتن اصلي


ذ ) ميلگردهاي ريشه


...


PASSWORD : www.coffe.4kia.irبا عضویت در کانال تلگرامی کافه فورکیا از لذت تخفیفات عمومی و گاهشمار ما بهرهمند شوید


مطالب دیگر:
پروپوزال رشته باستانشناسیپروپوزال رشته مدیریت MBA گرایش مالیپروپوزال رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش منابع اطلاعاتیپروپوزال آماده روانشناسی عمومینمونه پروپوزال مشاوره مدرسهپروپوزال روش تحقیق روانشناسی بالینی در مورد تاب آوریپروپوزال رشته روانشناسی اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن در کودکانپروپوزال روانشناسی عمومی نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزانپروپوزال آماده روانشناسي و آموزش كودكان استثنايينمونه پروپوزال مدیریت اجراییپروپوزال رشته مدیریت گرایش منابع انسانیپروپوزال رشته مدیریت گرایش بازاریابینمونه پروپوزال مدیریت مالیپروپوزال رشته مديريت اجرايی گرایش بازاریابیپروپوزال رشته مدیریت بیمه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروشپروپوزال رشته مدیریت تشکيلات و روش‌هاپروپوزال رشته مدیریت حمل‌ و نقلپروپوزال رشته مديريت رسانهپروپوزال رشته مدیریت سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفتهپروپوزال رشته مديريت صنعتی گرایش مالیپروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانیپروپوزال رشته مدیریت تولید و عملیاتپروپوزال رشته مدیریت در مورد تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکیپروپوزال رشته بازاریابی بین المللیپروپوزال رشته مديريت اجرايي گرایش بازاریابی